Siirry suoraan sisältöön

Parhaat keinot henkilöbrändin rakentamiseen

  • tehnyt

Henkilöbrändi tarkoittaa yksinkertaistettuna henkilön mainetta. Meillä kaikilla on sellainen. Joillain se on vahvempi, joillain heikommin tunnistettavissa, mutta kaikilla se kuitenkin on. Henkilöbrändiä voi kuvata tapana, jolla sinusta puhutaan kun et ole paikalla.

Henkilöbrändäyksessä pätevät samat yleispiirteet kuin tuotteen tai yrityksen brändäämisessäkin. Se on pitkäjänteistä työtä, jossa muutokset tapahtuvat pikkuhiljaa.

Ihanteellisessa tilanteessa henkilöbrändi vastaa totuutta. Se kertoo henkilön arvoista, persoonasta ja tavoista toimia. Henkilöbrändäämisessä voidaan pyrkiä korostamaan tiettyjä piirteitä ja häivyttämään toisia.

Keinoja henkilöbrändin rakentamiseen

Jos henkilöbrändi ei vastaa haluttua, voi sitä pyrkiä muuttamaan erilaisin keinoin. Kaikki tekemisesi vaikuttaa henkilöbrändiisi, mutta tietyt keinot ovat tehokkaampia ja nopeampia silloin, kun brändiä halutaan kirkastaa tai muokata toisenlaiseksi kuin se nyt on.

  • Sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan

Sosiaalinen media on nykyään tärkeässä roolissa kaikessa brändäämisessä. Somen hyvä puoli on se, että jokainen voi tuottaa sinne juuri sellaista sisältöä kuin haluaa. Haasteita on massasta erottuminen, oman tyylin löytäminen ja brändin kuvastaminen niin, että se näkyy muillekin sellaisena kuin halutaan. Väärinymmärretyksi tulemisen riski on olemassa.

  • Näkyminen muissa medioissa

Henkilöbrändiin vaikuttaa vahvasti näkyminen esimerkiksi lehtiartikkeleissa, podcasteissa tai tv-ohjelmissa. Henkilöbrändiä rakennettaessa kannattaa pyrkiä näkymään mahdollisimman monessa brändiin sopivassa mediassa. Eri medioihin päästäkseen tulee olla tietoinen omasta tarinastaan, erityispiirteistään ja osata perustella niiden avulla, miksi kunkin median yleisöä kiinnostaa kuulla ja nähdä juuri sinua. Aina medioiden tuoma julkisuus ei ole kuitenkaan haluttua, jolloin brändiä tulee rakentaa muilla keinoin.

  • Verkostoituminen

Henkilöbrändiä voi kuvailla tavalla, jolla sinut tuntevat ihmiset kertovat sinusta muille silloin kun et ole paikalla. Mitkä asiat he nostavat esiin? Mitä heille tulee sinusta ensimmäisenä mieleen? Miten he kuvailevat sinua muutamalla sanalla? Pyri siis antamaan itsestäsi oikeanlainen kuva kaikille tapaamillesi ihmisille. Pidä mielessä arvot, teemat ja muut seikat, joista haluat että sinut muistetaan. Tuo niitä esiin kun verkostoidut erilaisissa yhteyksissä.

  • Kaikki sosiaalinen kanssakäyminen vaikuttaa henkilöbrändiin

Kaikki mitä teet ja sanot vaikuttaa ainakin jollain tapaa maineeseesi eli henkilöbrändiisi. Toisaalta henkilöbrändi voi vääristyä pahastikin ja eri piirteiden painotus voi olla erilainen kuin mitä toivoisit sen olevan. Tähän voit pyrkiä vaikuttamaan myös tuomalla esiin oikealla tavalla niitä seikkoja, joiden haluat olevan pinnalla kun henkilöbrändiäsi tarkastellaan.